Wengage Blue Logo

WEngage hernieuwt steun aan ILGA Europe

Woman celebrating LGBTQI+ Rights holding rainbow flag WEngage and ILGA Europe

Laten we het einde van Pride Month afsluiten op een geweldige manier. WEngage vernieuwt immers haar steun aan Ilga Europe en blijft daarmee positieve politieke, juridische en sociale veranderingen voor de LGBTQI+ – gemeenschap bevorderen. WEngage gelooft immers sterk in een inclusieve werkcultuur en gelijkekansenbeleid. Lees in dit artikel alles over dit partnership.

Een vernieuwd partnership

Sinds enkele jaren steunt WEngage Ilga Europe. Deze organisatie zet zich in voor positieve politieke, juridische en sociale verandering voor de LGBTI-gemeenschap in Europa & Centraal-Azië. Samen met de organisatie gelooft WEngage in een wereld waarin iedereen kan genieten van waardigheid, vrijheid en mensenrechten, ongeacht zijn of haar seksuele geaardheid, genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken.

Waarom kiest WEngage voor Ilga Europe?

ILGA Europe verenigt de krachten van meer dan 700 LGBTI-organisaties in 54 landen in Europa en Centraal-Azië. De organisatie reikt hulpmiddelen aan LGBTI-bewegingen, waarbij men speciale aandacht besteed aan het bereiken van activisten die daar het meest behoefte aan hebben. Naast financiële steun creëert de organisatie ook ruimtes om te leren en kennis te delen, waaronder trainingen over het organiseren van gemeenschappen, veiligheid, welzijn en campagne voeren, pleiten voor en monitoren van LGBTI-inclusieve wetgeving en beleid op Europees niveau. Zo vormt de organisatie de stem van de LGBTI-beweging op de hoogste niveaus van de Europese instellingen.

WEngage hernieuwt steun aan ILGA Europe: Wat betekent dit?

Om gelijkheid te bereiken moet iedereen zijn steentje bijdragen, zodat we allemaal in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Op veel plaatsen in Europa zijn LGBTI-gemeenschappen het doelwit van haatzaaiende taal en geweld en worden hun mensenrechten geschonden. In deze context is het cruciaal dat sterke bondgenoten uit alle sectoren samenwerken om de gelijkheid van de LGBTI-gemeenschap te beschermen en te bevorderen. We zijn verheugd dat WEngage haar steun aan ILGA-Europe heeft vernieuwd, als onderdeel van haar inzet voor een inclusieve werkcultuur en het bevorderen van gelijkheid voor iedereen. Dankzij de steun van WEngage kan ILGA-Europe blijven werken aan positieve juridische en beleidsveranderingen en hulp bieden aan LGBTI-activisten die in de hele regio werken. Hartelijk dank aan het WEngage team voor het verlenen van jullie steun terwijl we in heel Europa en Centraal-Azië ter plaatse werken om de LGBTI-beweging op te bouwen en te ondersteunen in een cruciale tijd voor zo velen van ons.
Anna Shepherd
Partnerships Manager

WEngage hernieuwt steun aan ILGA Europe en werkt door het partnership samen aan initiatieven die de LGBTQI+-gemeenschap versterken in de maatschappij. WEngage stelt zo ook het voorbeeld voor de waarden bij haar eigen medewerkers en bedrijfscultuur. Het is op deze manier dat we samen het verschil blijven maken!

Waarom kiezen voor WEngage?

WEngage is uw Europese partner in het creëren van uitmuntende en authentieke klantervaringen via een brede waaier aan communicatiekanalen. Met meer dan 30 jaar ervaring en de combinatie van bekwame medewerkers, krachtige technologie en gecertificeerde processen, tillen we uw klantengagement naar het volgende niveau.

Wij geloven in het leveren van oplossingen die niet alleen voldoen aan de verwachtingen van onze klanten, maar deze overtreffen. Onze toewijding aan maatschappelijk verantwoord ondernemen zorgt ervoor dat we ethisch en duurzaam opereren, wat bijdraagt aan een positieve impact op de samenleving en de omgeving.

Ontdek hoe een samenwerking met een partner in klantcontact, die verder kijkt dan pure dienstverlening, eruit ziet?