Onze verantwoordelijkheid

We engageren ons niet alleen om gecertificeerde en veilige procedures te volgen, we investeren ook in specifieke initiatieven voor onze medewerkers, de samenleving en de planeetWe bieden een inclusieve werkplek met aandacht voor onze unieke medewerkers, maar we dragen ook bij aan een hechtere samenleving en stappen mee in duurzame initiatieven. Dit doen we op eigen initiatief, maar gaan ook samenwerkingen aan met sleutelorganisaties om het verschil te maken.

WEngage volgt gecertificeerde processen

Onze sector evolueert op continue wijze en wij evolueren mee. WEngage volgt veilige en gecertificeerde bedrijfsprocessen waardoor we consequent kunnen handelen en ons flexibel kunnen aanpassen aan elke situatie.

ISO 18295

WEngage is een van de eerste contactcenters in de Benelux dat voldoet aan de wereldwijde kwaliteitsnorm voor contactcenters. De ISO 18295-norm focust op de klant en de dienstverlening: wat merkt de klant van de kwaliteit, het serviceniveau en de klantgerichtheid van de organisatie? De standaard handelt over verschillende gebieden zoals gegevensbescherming, tewerkstelling, monitoring, continuïteit en privacy. Met ISO 18295 laat WEngage zien dat het over de juiste processen beschikt.

ISO 27001

Data en gegevensbescherming worden steeds belangrijker. Daarom werken we enkel samen met state-of-the-art datacenters die ISO 27001 gecertificeerd zijn, de standaard voor informatiebeveiliging. Zo garandeert WEngage de continuïteit van haar dienstverlening met respect voor de privacyregels. Alle gegevens blijven in Europa en we houden ons strikt aan de GPO-voorschriften.

FSMA

Als organisatie met FSMA-goedkeuring garanderen wij een professionele dienstverlening en een correcte behandeling van financiële consumenten en voldoen wij aan de regelgeving op dit gebied. Dit betekent dat wij nauwkeurige en volledige informatie verstrekken aan klanten met projecten in bv. de bank- en/of verzekeringssector.

WEngage ondersteunt haar medewerkers

Het welzijn van onze collega’s is cruciaal in onze organisatie.

Wij zijn ervan overtuigd dat gelukkige medewerkers betere resultaten behalen en meer synergieën creëren. Daarom willen we de best mogelijke arbeidsomstandigheden voor onze medewerkers creëren. Dit verbetert het werkplezier van onze medewerkers, de ervaring voor de eindklant en de tevredenheid van onze partners.

Daarom zijn we een Great Place To Work en Top Employer.

In onze organisatie voeren we een gelijkekansenbeleid. Engagement en motivatie verdienen waardering en doorgroeimogelijkheden, ongeacht de loopbaan, leeftijd, opleiding, religie, seksuele geaardheid, genderidentiteit, genderexpressie of geslachtskenmerken. Wij geloven in onze medewerkers.

Daarom investeren we continu in leren en vorming, niet alleen om functiespecifieke vaardigheden te ontwikkelen, maar ook om algemene vaardigheden aan te scherpen die de horizon van onze collega’s verbreden. Bovendien bieden we een brede waaier aan werkregimes en thuiswerkmogelijkheden om zo de werk- en privébalans in evenwicht te houden.

Great Place To Work

WEngage kreeg deze erkenning als een uitmuntende werkgever met een mensgerichte werkcultuur. Great Place To Work onderzoekt in welke mate er vertrouwen, trots en werkplezier is binnen organisaties. Het label is gebaseerd op een medewerkersbevraging en een analyse van de organisatiecultuur. Great Place To Work stimuleert bedrijven om mensen op de eerste plaats te zetten en om nog meer mensen de kans te geven om voor een goede werkgever te werken.

Top_Employer_Belgium_2022 1

Top Employer

Behalve een Great Place To Work zijn we ook gecertificeerd als Top Employer. Deze certificering beloont ons engagement voor een betere beroepswereld door ons doelgericht HR-beleid en onze omgang met onze mensen. Deze certificering erkent de manier waarop we de uitdagingen in een veranderende beroepswereld aanpakken en streven naar een positieve impact op het leven van onze medewerkers. Dankzij de samenwerking, betrokkenheid en motivatie van onze medewerkers blijft WEngage groeien. WEngage scoorde goed op de HR Best Practices Survey, een evaluatie met meer dan 100 vragen over 600 praktijken binnen 6 HR-domeinen. De vragenlijst gaat onder andere over HR-strategie, talentwerving, leren, welzijn, diversiteit, ... De feedback van het Top Employers Institute geeft ons waardevolle input om ons personeelsbeleid verder te versterken. Dat helpt ons om onze medewerkers voor te bereiden op toekomstige uitdagingen.

ESF Training

Samen met ESF trainen we onze medewerkers in digitale werkvaardigheden van de 21ste eeuw. Onze collega's krijgen moderne technologieën en tools onder de knie die ze kunnen gebruiken in hun werk, maar ook in hun persoonlijke leven.

ILGA Europe

Wij geloven in een wereld waarin iedereen van zijn waardigheid, vrijheid en mensenrechten moet kunnen genieten ongeacht hun seksuele geaardheid, genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken. Daarom zijn we een officiële supporting partner van ILGA Europe, een organisatie die positieve politieke, juridische en sociale verandering voor de LGBTI-gemeenschap nastreeft. Zo zet WEngage zich in voor een positieve en inclusieve werkcultuur.

WEngage zet zich in voor de maatschappij

Samen met de lokale gemeenschap creëren we synergieën. Daarom stellen we onze diensten ter beschikking aan verschillende sociale projecten om positieve verandering en een betere toekomst te creëren voor iedereen.

Sociale projecten

Omdat integriteit een van onze kernwaarden is, dragen we bij aan projecten die lokale gemeenschappen helpen in binnen- en buitenland. De voorbije jaren hebben we met onze specifieke expertise op het vlak van communicatie tal van maatschappelijke initiatieven ondersteund. We werken ook samen met lokale scholen om meer bewustzijn te creëren voor specifieke goede doelen en om jongeren tegelijkertijd kennis te laten maken met onze sector. Zo hebben we de afgelopen jaren volgende projecten mee ondersteund:  Rode Neuzen Dag (België), Oekraïne 12-12 (België), Free a Girl (Nederland), …

WEngage engageert zich voor duurzaamheid

Duurzaamheid geeft op een unieke manier mee vorm aan de klantervaring die we bieden. Wij zijn een van de eerste customer engagement centers die op zo’n grote schaal investeren in duurzaamheid.

We zijn ons bewust van onze impact op het milieu. Daarom ondernemen we actie in onze kantoren: met herbruikbare waterflessen, digitale visitekaartjes, printbeperkingen, geavanceerd afvalbeheer, thuiswerken, fietsvergoedingen en kiezen we locaties die eenvoudige bereikbaar zijn via het openbaar vervoer. Maar we investeren ook in projecten voor een groener klimaat. Naast het behoud van de natuur vergroten deze projecten ook het bewustzijn voor deze thema’s bij onze collega’s.

Vanwege onze focus op duurzaamheid zijn wij een Ecovadis Bronze Certified Company.

Ecovadis

Als Ecovadis Bronze Certified organisatie presteren we uitstekend op 21 indicatoren die handelen van milieu, arbeids- en mensenrechten tot ethisch en duurzaam inkopen. Dit bewijst onze dagelijkse inspanningen om steeds duurzamer te worden.

Trees for All

Samen met Trees for All planten we jaarlijks 2.500 bomen in herbebossingsprojecten. Bossen zijn belangrijk voor de biodiversiteit en ze zorgen voor een gezonder klimaat en betere levensomstandigheden. Bomen produceren zuurstof en slaan koolstof op. 10 bomen absorberen ongeveer 1 ton CO₂ over een periode van 50 jaar. Zo helpt onze jaarlijkse bijdrage 250 ton CO₂ opslaan gedurende de levensduur van het bos.

Certificaat 2022